بخش استانی بازگشت

برای تمامی عکاسان و علاقمندان عکاسی با گستره استان کرمان در محورهای جشنواره
مهم: بخش استانی الزاما آثار در خصوص گستره استان کرمان است.‬‬‬‬‬

محورهای جشنواره
۱- معنویت و عرفان عملى با فرهنگ قرآن و عترت برای زندگی بهتر
۲- روزنه عشق به همنوع با توجه به تأکید قرآن بر بخشش
۳- زندگی سالم با توجه به آیات قرآن در تکریم خانواده
۴- مراسم و اعیاد مذهبی، اعیاد قرآنی و عترتی
۵- فضاهای اسلامی ‬‬‬‬(مساجد، امامزاده ها، تکایا) مرتبط با آیین‫ها و مناسبت‫های مذهبی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مقررات تخصصی
۱- برگزار کننده توصیه می‫کند که آثار ارسالی مربوط به دو سال اخیر باشد. شایسته است آثاری که در جشنواره ها و مسابقات دیگر حائز رتبه شده و یا جایزه گرفته‫اند به این جشنواره ارسال نگردد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۲- متقاضیان می توانند در سه  بخش ملی، ویژه و استانی شرکت نمایند، طبعا آثار ارسالی در هر سه بخش نمی‫تواند یکسان باشد.‬
۳- متقاضیان در  بخش استانی می توانند در هر بخش حداکثر ۷ اثر خود را با حجم حداقل ۲ و حداکثر  MB ۴ بطوریکه قابلیت چاپ در قطع ۱۰۰ در ۷۰ را داشته باشد با رعایت مقررات اعلام شده در سایت جشنواره بارگذاری نمایند.

جوایز بخش استانی
نفر اول: تندیس، دیپلم  افتخار و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی
نفر دوم: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی
نفر سوم: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی