اسامی پذیرفته شدگان بازگشت
عکس: بخش استانی
پذيرش نهایی
حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی / محمد حسین بیدشکی / علی حسنعلی زاده / زهرا حیدری / فائزه علی آبادی / ملیحه قره چلو / سید محمد موسوی ندوشن / سید روح اله هاشمی / محمد مصطفی یزدان پناه
عکس: بخش مردمی
پذيرش نهایی
مریم آل مومن دهکردی / سیده زهره جوادفراش / مجتبی دامرودی / حیدر درانی نژاد / امیر سرداری / محمد شفائی / نریمان شفیعی / محمد قجر / پرویز گلی زاده
عکس: بخش ملی
پذيرش نهایی
علی ابک / زهرا استادزاده / علی اسدالهی سوته / حمیدرضا امیری متین / سیامک ایمان پور / محمدرضا بهمرام / سمیرا بویری / پویا بیات / امین پاسی شیرازی / جواد پرست / احمد تاجی / سجاد تقوی / امیر حسین جامه بزرگ / ساسان جوادنیا / سیدمحمدصادق حسینی / مجید خالقی مقدم / مهدی خانلری / جاوید خدمتی / سجاد دادپور / روح الله دهقانی / حسین رضایی / مهدی سعیدی راد / محمد رئوف شهبازی / سمانه شیرازی / محمد صفرپور / محمد عباس نژاد فرد / عرفان عبداله پور / حميد علي زاده / امیر رضا فخری / جمشید فرجوندفردا / معصومه فریبرزی / احمد فیاض محمدآبادی / اکبر قاسم پور / سعید قاسمی / ريحانه قنبرزاده دربان / زهره لک / نگین محمدی فرد / عباس مشهدی آقایی / سید مصطفی مصطفوی / سید شهاب الدین منتظری / محمد مهیمنی / سید سعید موسوی چاشمی / علی نجاتبخش / سید روح اله هاشمی / محمد مهدی ورال / محسن کابلی / امیرحسین کمالی / داوود کهن ترابی / حسین یونسی
عکس: بخش ویژه
پذيرش نهایی
مرتضی امین الرعایایی / رحیم بنی اسد آزاد / هادی دهقان پور / احمد صالحی / امیر رضا فخری / مصطفی قربان موحد / سید مصطفی مصطفوی / علی اصغر یوسفی