دبیرخانه هنری: تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان شمس، کوچه اول، پلاک ۴، طبقه دوم، تلفن: ۰۹۹۸۱۰۱۸۷۱۷

چنانچه سئوال و یا درخواستی دارید لطفاً در بخش پایین آن را مطرح نمایید.