جشنواره ملی عکس آیات کلید خورد بازگشت Back

امروز سه شنبه ۱۳ شهریورماه ساعت ۱۳ در جلسه نشست خبری که با حضور آقایان اصغر امیرنیا، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدرضا علیزاده، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و دبیر جشنواره به همراه مهدی جعفری از اعضای شورای داوری و عضو شورای سیاستگذاری این جشنواره از پوستر و سایت این جشنواره در محل سالن کنفرانس اداره کل ارشاد کرمان رونمایی خواهند کرد.
این جشنواره از تاریخ ۱۳ شهریور لغایت ۲۱ مهرماه آغاز ثبت نام از متقاضیان عکاس شرکت کننده در این جشنواره در ۴ بخش ملی، استانی، ویژه و مردمی با محورهای قرآن و عترت را کلید خواهد زد. پوستر این جشنواره توسط مهدی جعفری طراحی و عکس آن توسط عباس افضلی ننیز از عکاسان کرمانی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان ثبت گردیده است.

تاریخ خبر:  1397/06/13