بخش مردمی بازگشت

مختص به محورهای جشنواره با حضور گسترده مردمی
مهم: متقاضیان بخش مردمی فقط در همین بخش می‫توانند شرکت نمایند‬‬‬‬‬ ‬

محورهای جشنواره
۱- معنویت و عرفان عملى با فرهنگ قرآن و عترت برای زندگی بهتر
۲- روزنه عشق به همنوع با توجه به تأکید قرآن بر بخشش
۳- زندگی سالم با توجه به آیات قرآن در تکریم خانواده
۴- مراسم و اعیاد مذهبی، اعیاد قرآنی و عترتی
۵- فضاهای اسلامی ‬‬‬‬(مساجد، امامزاده ها، تکایا) مرتبط با آیین‫ها و مناسبت‫های مذهبی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مقررات تخصصی
۱- برگزار کننده توصیه می‫کند که آثار ارسالی مربوط به دو سال اخیر باشد. شایسته است آثاری که در جشنواره ها و مسابقات دیگر حائز رتبه شده و یا جایزه گرفته‫اند به این جشنواره ارسال نگردد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۲- متقاضیان در بخش مردمی از آنجائیکه از دوربین های غیر حرفه ای و یا تلفن همراه برای ثبت آثار خود استفاده می نمایند  می توانند حداکثر ۷ اثر خود را با حجم MB ۲ با رعایت مقررات اعلام شده در سایت جشنواره بارگذاری نمایند.

جوایز بخش مردمی 
نفر اول: تندیس، دیپلم  افتخار و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی
نفر دوم: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی
نفر سوم: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جایزه نقدی